Алинистички собир Плоча 06 до 08. 11 2015 година

DSC_8239На локалитетот Плоча се одржа алпинистички собир во чес на 70 години од ослободувањето на Радовиш. Организатор на овој собир беше алпинистички клуб Плоча од Радовиш на истиот учество земаат три клуба и тоа АК „ Матка “ од Скопје со 4 члена и посета на еден ден, АК „ Велесин “ од Велес со учество на 4 члена и присуство на целиот собир и Ак „ Плоча “ од Радовиш со присуство на 6 члена. На собирот се качуваа на насоки по избор се искачија 40 различни насоки на различни сектори со тежина од од III до VII исто така беше уреден просторот околу болдер кој се наога во близина на Мала Плоча.

Read the rest of this entry »

Плоча 30.10.2015 година

12200439_1640803089532647_1224229959_n Курсевите и работите со младите ја продолжуваме во секој слободен термин и овој викенд беше посветени и планирано качување, работење на системи за самоизлекување, сидришта и поставување на системи за само обезбедување и друго. Крајот секогаш го оставуваме на тешките болдери за да можеме да ја дотрошеме енергијата.

Read the rest of this entry »

Плоча 25.10.2015 година

DSC_7848Работата со младите качувачи од Радовиш ја продолжуваме во секој слободен термин, овој пат бевме сконцентрирани во делот на  Мала Плоча каде има простор за поставување на клинови, френдови и чокови кој што е школски пример и полигон за вакви активности.

Read the rest of this entry »

Три мускетари – Демир Капија

Zolta nasoka 3 ca musketariДата на искачување : 24. 10. 2015 година
Први искачувачи : Зоран Мајсторски, Јован Станишков и Тоше Велев
Местоположба : Насоката се наога на левата карпа веднаш над реката Вардар
Пристап до насоката : По течението на Јуручка река до вливот во реката Вардар и пречка во десно по течението на реката Вардар 25 метри пречка.

Read the rest of this entry »

Покана за собир на Плоча 06 до 08. 11 2015 година

 Golema Ploca mОд 06 до 08. 11. 2015 година, на локалитетот Плоча, ќе се одржи алпинистички собир. Тематската работа на  собирот е качување на насоки по сопствен избор и дружење со логорски оган, а собирот се организира во чест на 70 години од ослободувањето на градот Радовиш од германскиот окупатор.
Собирот е во техничка организација на АК Плоча од Радовиш.
Сместување во алпинистички дом Плоча кој е со капацитет од 10 кревети и во шатори покрај домот.
Во ноќните часови планирано е одржување на презентации од искачувања.
Исхрана „од ранец“.
Повеке информации на: 070 550 058 Зоран Мајсторски